Schedule

Sansad ABHAY PAD Acharya (YE) Acharya (YE) Acharya - 1 Acharya Pragya Acharyashree Adwait Samadhi ADWAIT SAMADHI Ajapa Sadhana Ajapa Sadhanai Ajapa Samadhi AJAPA SAMADHI Ajapa Shivir Amrit Samadhi Amrit Samadhi Anand Pad Anand Pragya Anand Pragya ANAND SAMADHI ANAND SUMIRAN Ayurved Pragya Bal Pragya Brahmapad Celebration (Amrit Diwas) Celebration (Diwali) Celebration (Holi) Celebration (Janmashtami) Celebration (Kabir Jayanti) Celebration (Kalandar Diwas) Celebration (Lohari) Celebration (Nanak Jayanti) Celebration (Osho Birthday) Celebrations (Dashahra) Celebrations (Guru Purnima) Celebrations (Mahashivratri) Celebrations (Oshodhara Day) Chaitanya Samadhi CHAITANYA SAMADHI CHARAIVETI Chatanya Pad Dampatya Pragya Dhyan Samadhi DHYAN SAMADHI DIVYA SAMADHI Forest Therapy Gayan Pragya Gayan Pragya-3 Gayan Pragya-4 Gayan Pragya-5 GOVIND PAD Gyan Samadhi GYAN SAMADHI Hans Pragya HOMEO PRAGYA JEEVAN PRAGYA KAIVALYA SAMADHI Karma Mahotsav Kayakalpam KISHORE PRAGYA Madhopur Mahotsav Mahajeevan Pragya MAITRI PRAGYA Mistic Rose Moksha Pragya Mudra Chikitsa Mystic Rose Nad Diksha Nature Healing Nirati Samadhi Nirati Samadhi Nirvaan Samadhi Nirvan Samadhi Osho Enlightenment Day Parampad Prabhupad PREM PAD Prem Samadhi Prem Sumiran Reiki Pragya Sadguru's Birthday Celebration SAHAJ SUMIRAN Sammohan Pragya Satori Shabda Sumiran Surati Samadhi Surati Samadhi Swasthya Pragya Umang Pragya URJA SAMADHI Vatsalya Pragya Vipassana Samadhi Vipassana Shivir VIPASSANA SHIVIR Vipassana Shuvir Yogacharya
OSK Nepal Urja Samadhi 02-07 MAY 2020
OND MURTHAL Kayakalpam 04-09 MAY 2020
OSK Ranchi Surati Samadhi 04-09 MAY 2020
OND MURTHAL CHAITANYA SAMADHI 04-09 MAY 2020
OSK Ranchi Dhyan Samadhi 04-09 MAY 2020
OND MURTHAL Celebration (Kabir Jayanti) 05 MAY 2020
OSK Kerela Anand Pragya 08-10 MAY 2020
OSK Nepal Dhyan Samadhi 09-14 MAY 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 10 MAY 2020
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 10 MAY 2020
OND MURTHAL GYAN SAMADHI 11-16 MAY 2020
OND MURTHAL Dampatya Pragya 11-13 MAY 2020
OND MURTHAL Vatsalya Pragya 14-16 MAY 2020
Programs Elsewhere Forest Therapy 14-17 MAY 2020
OSK Nepal Surati Samadhi 16-21 MAY 2020
OAD MADHOPUR Dhyan Samadhi 18-23 MAY 2020
OND MURTHAL Yogacharya 18-23 MAY 2020
OND MURTHAL Prem Samadhi 18-23 MAY 2020
OND MURTHAL Mudra Chikitsa 18-20 MAY 2020
OND MURTHAL Swasthya Pragya 21-23 MAY 2020
OND MURTHAL Acharya (YE) 23-24 MAY 2020
OSK Nepal Nirati Samadhi 23-28 MAY 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 24 MAY 2020
OSK Jodhpur DHYAN SAMADHI 24-29 MAY 2020
OSK Jodhpur SURATI SAMADHI 24-29 MAY 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 24 MAY 2020
OND MURTHAL Acharya Pragya 25 MAY - 02 JUNE 2020
OND MURTHAL Acharya - 1 25 MAY - 02 JUNE 2020
OND MURTHAL KAIVALYA SAMADHI 25-30 MAY 2020
OND MURTHAL DHYAN SAMADHI 25-30 MAY 2020
OND MURTHAL Celebration (Kalandar Diwas) 29 MAY 2020