Schedule

Sansad ABHAY PAD Acharya (YE) Acharya (YE) Acharya - 1 Acharya Pragya Acharyashree Adwait Samadhi ADWAIT SAMADHI Ajapa Sadhana Ajapa Sadhanai Ajapa Samadhi AJAPA SAMADHI Ajapa Shivir Amrit Samadhi Amrit Samadhi Anand Pad Anand Pragya Anand Pragya ANAND SAMADHI ANAND SUMIRAN Ayurved Pragya Bal Pragya Brahmapad Celebration (Amrit Diwas) Celebration (Diwali) Celebration (Holi) Celebration (Janmashtami) Celebration (Kabir Jayanti) Celebration (Kalandar Diwas) Celebration (Lohari) Celebration (Nanak Jayanti) Celebration (Osho Birthday) Celebrations (Dashahra) Celebrations (Guru Purnima) Celebrations (Mahashivratri) Celebrations (Oshodhara Day) Chaitanya Samadhi CHAITANYA SAMADHI CHARAIVETI Chatanya Pad Dampatya Pragya Dhyan Samadhi DHYAN SAMADHI DIVYA SAMADHI Forest Therapy Gayan Pragya Gayan Pragya-3 Gayan Pragya-4 Gayan Pragya-5 GOVIND PAD Gyan Samadhi GYAN SAMADHI Hans Pragya HOMEO PRAGYA JEEVAN PRAGYA KAIVALYA SAMADHI Karma Mahotsav Kayakalpam KISHORE PRAGYA Madhopur Mahotsav Mahajeevan Pragya MAITRI PRAGYA Mistic Rose Moksha Pragya Mudra Chikitsa Mystic Rose Nad Diksha Nature Healing Nirati Samadhi Nirati Samadhi Nirvaan Samadhi Nirvan Samadhi Osho Enlightenment Day Parampad Prabhupad PREM PAD Prem Samadhi Prem Sumiran Reiki Pragya Sadguru's Birthday Celebration SAHAJ SUMIRAN Sammohan Pragya Satori Shabda Sumiran Surati Samadhi Surati Samadhi Swasthya Pragya Umang Pragya URJA SAMADHI Vatsalya Pragya Vipassana Samadhi Vipassana Shivir VIPASSANA SHIVIR Vipassana Shuvir Yogacharya
OND MURTHAL Amrit Samadhi 01-06 JUNE 2020
OAD MADHOPUR Nirati Samadhi 01-06 JUNE 2020
OND MURTHAL Hans Pragya 01-03 JUNE 2020
OSK Hisar DHYAN SAMADHI 01-06 JUNE 2020
OND MURTHAL KISHORE PRAGYA 01-06 JUNE 2020
OSK Nepal Dhyan Samadhi 01-06 JUNE 2020
OSK Nepal Gyan Samadhi 01-06 JUNE 2020
OSK Nepal Adwait Samadhi 01-06 JUNE 2020
OND MURTHAL MAITRI PRAGYA 04-06 JUNE 2020
Programs Elsewhere Nad Diksha 07 JUNE 2020
OSD KARMA Chaitanya Samadhi 07-12 JUNE 2020
OSD KARMA Nirati Samadhi 07-12 JUNE 2020
OND MURTHAL DHYAN SAMADHI 08-13 JUNE 2020
OND MURTHAL Nirvaan Samadhi 08-13 JUNE 2020
OND MURTHAL Acharyashree 08-16 JUNE 2020
OSK RAJOURI DHYAN SAMADHI 14-19 JUNE 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 14 JUNE 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 14 JUNE 2020
OND MURTHAL HOMEO PRAGYA 15-20 JUNE 2020
OSK Purnia DHYAN SAMADHI 15-20 JUNE 2020
OND MURTHAL NIRATI SAMADHI 15-20 JUNE 2020
OND MURTHAL Bal Pragya 15-20 JUNE 2020
OAD MADHOPUR Surati Samadhi 15-20 JUNE 2020
OSK Nawanshahar Dhyan Samadhi 19-24 JUNE 2020
OND MURTHAL Shabda Sumiran 22-27 JUNE 2020
OSK Saharanpur DHYAN SAMADHI 22-27 JUNE 2020
OND MURTHAL Sammohan Pragya 22-24 JUNE 2020
OND MURTHAL Mahajeevan Pragya 25-27 JUNE 2020
OSK Nepal Dhyan Samadhi 27 JUNE - 02 JULY 2020
OSK RAJOURI Surati Samadhi 28 JUNE - 03 JULY 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 28 JUNE 2020
OSK Kerela Vipassana Shivir 28 JUNE 2020
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 28 JUNE 2020
OND MURTHAL Mystic Rose 29 JUNE - 04 JULY 2020
OND MURTHAL URJA SAMADHI 29 JUNE - 04 JULY 2020
OSK SECUNDERABAD Dhyan Samadhi 30 JUNE - 04 JULY 2020