Schedule

Sansad ABHAY PAD Acharya (YE) Acharya (YE) Acharya - 1 Acharya Pragya Acharyashree Adwait Samadhi ADWAIT SAMADHI Ajapa Sadhana Ajapa Sadhanai Ajapa Samadhi AJAPA SAMADHI Ajapa Shivir Amrit Samadhi Amrit Samadhi Anand Pad Anand Pragya Anand Pragya ANAND SAMADHI ANAND SUMIRAN Ayurved Pragya Bal Pragya Brahmapad Celebration (Amrit Diwas) Celebration (Diwali) Celebration (Holi) Celebration (Janmashtami) Celebration (Kabir Jayanti) Celebration (Kalandar Diwas) Celebration (Lohari) Celebration (Nanak Jayanti) Celebration (Osho Birthday) Celebrations (Dashahra) Celebrations (Guru Purnima) Celebrations (Mahashivratri) Celebrations (Oshodhara Day) Chaitanya Samadhi CHAITANYA SAMADHI CHARAIVETI Chatanya Pad Dampatya Pragya Dhyan Samadhi DHYAN SAMADHI DIVYA SAMADHI Forest Therapy Gayan Pragya Gayan Pragya-3 Gayan Pragya-4 Gayan Pragya-5 GOVIND PAD Gyan Samadhi GYAN SAMADHI Hans Pragya HOMEO PRAGYA JEEVAN PRAGYA KAIVALYA SAMADHI Karma Mahotsav Kayakalpam KISHORE PRAGYA Madhopur Mahotsav Mahajeevan Pragya MAITRI PRAGYA Mistic Rose Moksha Pragya Mudra Chikitsa Mystic Rose Nad Diksha Nature Healing Nirati Samadhi Nirati Samadhi Nirvaan Samadhi Nirvan Samadhi Osho Enlightenment Day Parampad Prabhupad PREM PAD Prem Samadhi Prem Sumiran Reiki Pragya Sadguru's Birthday Celebration SAHAJ SUMIRAN Sammohan Pragya Satori Shabda Sumiran Surati Samadhi Surati Samadhi Swasthya Pragya Umang Pragya URJA SAMADHI Vatsalya Pragya Vipassana Samadhi Vipassana Shivir VIPASSANA SHIVIR Vipassana Shuvir Yogacharya
OSK Bikramganj DHYAN SAMADHI 07-12 SEPT 2020
OND MURTHAL DIVYA SAMADHI 07-12 SEPT 2020
OSK Ranchi Surati Samadhi 07-12 SEPT 2020
OSK Ranchi Dhyan Samadhi 07-12 SEPT 2020
OND MURTHAL JEEVAN PRAGYA 07-09 SEPT 2020
OSK Kerela Surati Samadhi 08-13 SEPT 2020
OND MURTHAL Moksha Pragya 10-12 SEPT 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 13 SEPT 2020
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 13 SEPT 2020
OAD MADHOPUR SURATI SAMADHI 14-19 SEPT 2020
OND MURTHAL HOMEO PRAGYA 14-19 SEPT 2020
OND MURTHAL ANAND SUMIRAN 14-19 SEPT 2020
OSK Purnia DHYAN SAMADHI 14-19 SEPT 2020
OSK Nawanshahar Dhyan Samadhi 14-19 SEPT 2020
OND MURTHAL Acharya (YE) 19-20 SEPT 2020
OSK Kerela VIPASSANA SHIVIR 20 SEPT 2020
OND MURTHAL Sansad 21-23 SEPT 2020
OND MURTHAL NIRATI SAMADHI 21-26 SEPT 2020
OND MURTHAL Sadguru's Birthday Celebration 23 SEPT 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 27 SEPT 2020
OND MURTHAL Amrit Samadhi 28 SEPT - 03 OCT 2020
OND MURTHAL Dhyan Samadhi 28 SEPT - 03 OCT 2020
OAD MADHOPUR Urja Samadhi 28 SEPT - 03 OCT 2020
OAD MADHOPUR Gyan Samadhi 28 SEPT - 03 OCT 2020