Schedule

Sansad ABHAY PAD Acharya (YE) Acharya (YE) Acharya - 1 Acharya Pragya Acharyashree Adwait Samadhi ADWAIT SAMADHI Ajapa Sadhana Ajapa Sadhanai Ajapa Samadhi AJAPA SAMADHI Ajapa Shivir Amrit Samadhi Amrit Samadhi Anand Pad Anand Pragya Anand Pragya ANAND SAMADHI ANAND SUMIRAN Ayurved Pragya Bal Pragya Brahmapad Celebration (Amrit Diwas) Celebration (Diwali) Celebration (Holi) Celebration (Janmashtami) Celebration (Kabir Jayanti) Celebration (Kalandar Diwas) Celebration (Lohari) Celebration (Nanak Jayanti) Celebration (Osho Birthday) Celebrations (Dashahra) Celebrations (Guru Purnima) Celebrations (Mahashivratri) Celebrations (Oshodhara Day) Chaitanya Samadhi CHAITANYA SAMADHI CHARAIVETI Chatanya Pad Dampatya Pragya Dhyan Samadhi DHYAN SAMADHI DIVYA SAMADHI Forest Therapy Gayan Pragya Gayan Pragya-3 Gayan Pragya-4 Gayan Pragya-5 GOVIND PAD Gyan Samadhi GYAN SAMADHI Hans Pragya HOMEO PRAGYA JEEVAN PRAGYA KAIVALYA SAMADHI Karma Mahotsav Kayakalpam KISHORE PRAGYA Madhopur Mahotsav Mahajeevan Pragya MAITRI PRAGYA Mistic Rose Moksha Pragya Mudra Chikitsa Mystic Rose Nad Diksha Nature Healing Nirati Samadhi Nirati Samadhi Nirvaan Samadhi Nirvan Samadhi Osho Enlightenment Day Parampad Prabhupad PREM PAD Prem Samadhi Prem Sumiran Reiki Pragya Sadguru's Birthday Celebration SAHAJ SUMIRAN Sammohan Pragya Satori Shabda Sumiran Surati Samadhi Surati Samadhi Swasthya Pragya Umang Pragya URJA SAMADHI Vatsalya Pragya Vipassana Samadhi Vipassana Shivir VIPASSANA SHIVIR Vipassana Shuvir Yogacharya
OND MURTHAL CHAITANYA SAMADHI 02-07 NOV 2020
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 02-07 NOV 2020
OND MURTHAL Mystic Rose 02-07 NOV 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 08 NOV 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 08 NOV 2020
OSD KARMA Karma Mahotsav 09-14 NOV 2020
OSD KARMA Divya Samadhi 09-14 NOV 2020
OSD KARMA Gyan Samadhi 09-14 NOV 2020
OSD KARMA Ajapa Shivir 09-14 NOV 2020
OAD MADHOPUR SURATI SAMADHI 09-14 NOV 2020
OSD KARMA Ajapa Samadhi 09-14 NOV 2020
OSK Kerela Anand Pragya 13-15 NOV 2020
OND MURTHAL Celebration (Diwali) 14 NOV 2020
OND MURTHAL Anand Samadhi 16-21 NOV 2020
OND MURTHAL dampatya pragya 16-18 NOV 2020
OND MURTHAL Vatsalya Pragya 19-21 NOV 2020
OND MURTHAL Acharya (YE) 21-22 NOV 2020
OSK Kerela Vipassana Samadhi 21-23 NOV 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 22 NOV 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 22 NOV 2020
OSK Kerela VIPASSANA SHIVIR 22 NOV 2020
OSK RAJOURI DHYAN SAMADHI 23-28 NOV 2020
OSK BHAGALPUR DHYAN SAMADHI 23-28 NOV 2020
OND MURTHAL Prem Samadhi 23-28 NOV 2020
OND MURTHAL DHYAN SAMADHI 23-28 NOV 2020
OND MURTHAL Celebration (Nanak Jayanti) 30 NOV 2020