Schedule

Sansad ABHAY PAD Acharya (YE) Acharya (YE) Acharya - 1 Acharya Pragya Acharyashree Adwait Samadhi ADWAIT SAMADHI Ajapa Sadhana Ajapa Sadhanai Ajapa Samadhi AJAPA SAMADHI Ajapa Shivir Amrit Samadhi Amrit Samadhi Anand Pad Anand Pragya Anand Pragya ANAND SAMADHI ANAND SUMIRAN Ayurved Pragya Bal Pragya Brahmapad Celebration (Amrit Diwas) Celebration (Diwali) Celebration (Holi) Celebration (Janmashtami) Celebration (Kabir Jayanti) Celebration (Kalandar Diwas) Celebration (Lohari) Celebration (Nanak Jayanti) Celebration (Osho Birthday) Celebrations (Dashahra) Celebrations (Guru Purnima) Celebrations (Mahashivratri) Celebrations (Oshodhara Day) Chaitanya Samadhi CHAITANYA SAMADHI CHARAIVETI Chatanya Pad Dampatya Pragya Dhyan Samadhi DHYAN SAMADHI DIVYA SAMADHI Forest Therapy Gayan Pragya Gayan Pragya-3 Gayan Pragya-4 Gayan Pragya-5 GOVIND PAD Gyan Samadhi GYAN SAMADHI Hans Pragya HOMEO PRAGYA JEEVAN PRAGYA KAIVALYA SAMADHI Karma Mahotsav Kayakalpam KISHORE PRAGYA Madhopur Mahotsav Mahajeevan Pragya MAITRI PRAGYA Mistic Rose Moksha Pragya Mudra Chikitsa Mystic Rose Nad Diksha Nature Healing Nirati Samadhi Nirati Samadhi Nirvaan Samadhi Nirvan Samadhi Osho Enlightenment Day Parampad Prabhupad PREM PAD Prem Samadhi Prem Sumiran Reiki Pragya Sadguru's Birthday Celebration SAHAJ SUMIRAN Sammohan Pragya Satori Shabda Sumiran Surati Samadhi Surati Samadhi Swasthya Pragya Umang Pragya URJA SAMADHI Vatsalya Pragya Vipassana Samadhi Vipassana Shivir VIPASSANA SHIVIR Vipassana Shuvir Yogacharya
OND MURTHAL GOVIND PAD 30 NOV - 05 DEC 2020
OND MURTHAL Kayakalpam 30 NOV - 05 DEC 2020
OND MURTHAL Satori 30 NOV - 05 DEC 2020
OND MURTHAL Ajapa Sadhana 30 NOV - 05 DEC 2020
OND MURTHAL Gayan Pragya-5 07-09 DEC 2020
OND MURTHAL CHARAIVETI 07-12 DEC 2020
OND MURTHAL Umang Pragya 10-12 DEC 2020
OSK Kerela Vipassana Samadhi 11-13 DEC 2020
OND MURTHAL Celebration (Osho Birthday) 11 DEC 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 13 DEC 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 13 DEC 2020
OND MURTHAL Reiki Pragya 14-19 DEC 2020
OND MURTHAL Ajapa Samadhi 14-19 DEC 2020
OAD MADHOPUR Amrit Samadhi 14-19 DEC 2020
OSK Ranchi Dhyan Samadhi 14-19 DEC 2020
OSK Ranchi SURATI SAMADHI 14-19 DEC 2020
OAD MADHOPUR Divya Samadhi 21-26 DEC 2020
OSK Bikramganj DHYAN SAMADHI 21-26 DEC 2020
OSK Bikramganj Surati SAMADHI 21-26 DEC 2020
OND MURTHAL Sammohan Pragya 21-23 DEC 2020
OND MURTHAL Surati Samadhi 21-26 DEC 2020
OND MURTHAL Mahajeevan pragya 24-26 DEC 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 27 DEC 2020
OSK Kerela VIPASSANA SHIVIR 27 DEC 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 27 DEC 2020
OSK JAMMU Dhyan Samadhi 28 DEC 2020-02 JAN 2021
OSK Hisar DHYAN SAMADHI 28 DEC 2020-02 JAN 2021
OND MURTHAL Hans Pragya 28-30 DEC 2020
OND MURTHAL URJA SAMADHI 28 DEC 2020-02 JAN 2021
OND MURTHAL KISHORE PRAGYA 28 DEC 2020-02 JAN 2021
OND MURTHAL MAITRI PRAGYA 31 DEC 2020-02 JAN 2021